Hyresgästinformation

Här finns blandad information för alla som hyr eller vill hyra en lägenhet av Hakarps Fastigheter Alla ärenden skall gå via felanmälan och ej direkt till fastighetsvärdarna så de kan planera sin dag för snabbare åtgärd.
Hyra lägenhet För att kunna söka lägenhet hos oss behöver du ha en profil registrerad hos Bostadsregistret. Efter att du registrerat dig kan du göra en intresseanmälan på lediga lägenheter. Om du blir aktuell för visning så kommer vi kontakta dig.
SERVICEÄRENDE
Uppsägning En uppsägning skall alltid göras skriftligen på ett av tre följande sätt: Skriv ut och fyll i uppsägningsblanketten Skicka kontraktet där du signerat ”Överenskommelse om avflyttning” Skriva ett brev med dina uppgifter och uppsägningsdatum Skicka till Hakarps Fastighets AB, 55322 Jönköping Obs! lämna alltid ett telefonnummer så vi kan nå dig. Din uppsägning skall vara oss tillhanda senast den sista kalenderdagen på månaden, 3 månader före avtalets slut. Notera om uppsägningen även gäller kontrakt på ev. bilplats eller förråd. Efter uppsägning önskar vi att avflyttade hyresgäst visar lägenheten för de intressenter som erbjudits visning av Hakarps Fastighets AB. Hakarps Fastighets AB förmedlar kontaktinformation mellan parterna så att passade tid kan bokas. Har avflyttande hyresgäst ej möjlighet att hålla i visning kontakta då Hakarps Fastighets AB eller nämn detta direkt vid uppsägning.
Utflyttning Om inget annat har överenskommits ska du lämna lägenheten senast kl. 12 på avflyttningsdagen. Om det är en lördag, söndag eller helgdag sker utflyttning första vardagen därefter. Före avflyttning skall besiktning av lägenheten utföras, den kommer jämföras med tidigare protokoll. Eventuella skador som kan ha uppstått under hyrestiden kommer debiteras avflyttande hyresgäst. I god tid före avflyttning blir man kontaktad av besiktningsansvarig för att boka en tid för besiktning, Om städningen eller annat ej är korrekt eller godkänt utfört kommer fastighetsvärden behöva genomföra en ombesiktning. Vid ombesiktning debiteras avflyttande hyresgäst 500 kr. Kan omstämning eller annan åtgärd inte utföras av avflyttande hyresgäst kommer denna debiteras kostnaden för att utföra arbetet som krävs för att få ett korrekt och godkänt besiktnings protokoll. Den checklista för flyttstädning som bifogats med uppsägningsbekräftelsen skall vara genomförd och kontrolleras vid besiktning. Nycklar återlämnas vid besiktning. För borttappade nycklar debiteras avflyttande hyresgäst för ev. ny cylinder samt nycklar. Glöm inte att skicka en uppsägning på hushållselen till hyrestidens utgång till din elleverantör.
Inflyttning Du kommer bli kontaktad av någon av våra fastighetsvärdar för att få en tid då ni kan mötas i lägenheten. På plats överlämnas nycklar och ev. allmänna utrymmen och förråd visas. Du har rätt att tillträda bostaden klockan 12.00 inflyttningsdagen, vanligtvis den första dagen i månaden. Skulle inflyttningsdagen inträffa på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag sker inflyttningen nästkommande vardag kl. 12.00. Hushållsel ingår vanligtvis inte i hyran (om inte kontraktet säger annat). Anmäl inflyttning i god tid. Du kan kontakta din elleverantör för mer information. Glöm inte att anmäla din flytt till ditt försäkringsbolag. Har du ingen hemförsäkring rekommenderar vi alla att införskaffa det. Hemförsäkringen hjälper till vid oförutsedda händelser och skador som inbrott, brand, eller vattenskador. Har du ingen försäkring kan du personligen bli skyldig att ersätta de kostnader som uppstått i din lägenhet.
TV Våra fastigheter är inte utrustade med samma typ av antennutrustning, därmed är det svårt att ge specifika handhavanden. För att hitta tv-kanaler så skall ni i första hand söka efter både analoga samt digitala kanaler.

Autogiro

Det är enklast att betala hyran via autogiro. Vill du att vi drar hyran via autogiro fyller du i vår blankett, och skickar den till oss .

På förfallodagen dras beloppet direkt från ditt konto. Du behöver se till att det finns tillräckligt mycket pengar på kontot dagen innan förfallodagen. Om det saknas pengar helt eller delvis på ditt konto dras inte något alls. Då måste du betala in hyran på annat sätt. Du betalar hyran i förskott.

TRIVSEL

Störning

För att alla som bor i en fastighet ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra. Tänk på grannarna om du spelar musik, lyssnar på radio eller TV.

Vid störning som orsakar utryckning debiterar vi kostnaden för detta. Ni kommer då få en faktura på den faktiska kostnaden för utryckningen.

Blir du störd så ta i första hand kontakt med din störande granne direkt. Om störningen fortsätter kan du kontakta kontoret för ev. åtgärd.

Vid störningsärende utanför kontorstid ring Securitas journummer

Rökning Våra fastigheter är rökfria, det är inte tillåtet att röka i trappuppgångar och övriga allmänna utrymmen. Tänk även på att visa respekt för dina grannar om du röker på balkong eller uteplats då det kan ryka in hos dem. För allas trevnad, släng inte dina fimpar på marken.
Grillning Det är inte tillåtet att grilla med öppen eld på balkonger och uteplatser på grund av brandrisken. Detta gäller både kol och gasolgrillar. Man får använda el grill men ta hänsyn till dina grannar.
Cyklar och barnvagnar Cyklar eller barnvagnar får inte parkeras i trapphus eftersom detta skulle hindra eller försvåra utrymning i händelse av till exempel brand.
Tvättstugan För att det ska fungera i tvättstugan är det nödvändigt att tvättiderna respekteras. Är en tid bokad så är den bokad. Det är aldrig tillåtet att tvätta på annans tvättid. Det är också varje användares skyldighet att städa av maskinerna, tvättstugan och tömma ev. filter efter varje användning. Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den i.
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Ansvar Från den dag du flyttar in till den dag du flyttar ut har du ansvar för din lägenhet. Normalt slitage av exempelvis ålder kan åtgärdas av Hakarps fastighets AB, skicka in ett serviceärende för utvärdering av ärendet. Hyresgästen ansvarar själv för byte av förbrukningsvaror så som tex. glödlampor, ljusrör, glimtändare, fläktfilter eller filter till frånluftsvärmepump. Fastighetsvärden besiktigar din lägenhet vid uppsägning. Du som har varit hyresgäst får åtgärda onormalt slitage eller betala kostnaden för återställande. Detta gäller även om du rökt i lägenheten. Vi tillåter inte uppställning av pooler på grund av säkerhetsskäl och resursanvändning.
Renovera och fixa själv Kontakta alltid oss för att ta reda på vad som gäller innan du börjar renovera. Allt som du gör i din lägenhet skall utföras på ett fackmannamässigt sätt, i annat fall kan du bli återställningsskyldig den dag du flyttar ut.
Brandvarnare Hakarps Fastighets AB tillhandahåller brandvarnare. Du har ansvaret för att regelbundet kontrollera att den fungerar. Byt batteri med jämna mellanrum.
Persienner Hyresvärden har inget underhållsansvar för persienner. Vill man få dem borttagna kan dock fastighetsvärden hjälpa till med detta.
Vårda din lägenhet Frosta av kyl och frys regelbundet. Rengör spis, ugn och köksfläkt samt ev. filter. Rengör golvbrunnar så det inte blir stopp i avlopp och dålig lukt samt rensa vattenlås under tvättställ.
Ordning och reda Släng dina sopor och ev. återvinning på anvisad plats. Tänk på att hålla rent och snyggt på egna samt allmänna ytor för allas trevnad.
BRA ATT VETA
Hyresnivå Hyresnivån bestäms efter en årlig förhandling mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.