Om oss

Vi är en närvarande och lokal fastighetsägare som utvecklar och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler i Jönköping med omnejd. En av våra fastigheter i centrala Jönköping har varit i familjens ägo i fyra generationer och blev startskottet för det som sedan blev Hakarps Fastighets AB. Familjebolaget bildades 1991 av Lars och Eva-Karin och från och med årsskiftet har nästa generation, Rosalie och Marcus kommit in i bilden. Generationsöverskridande utvecklar, förädlar och förvaltar vi beståndet innehållande ca 130 lägenheter samt kommersiella lokaler.

Vår vision – Den lokala och långsiktiga ägaren

Vårt arbete handlar lika mycket om att bygga förtroende och relationer som att hyra ut lägenheter och lokaler. Vi är den lokala och långsiktiga ägaren som förvaltar och bygger för en hållbar och urban framtid. Genom att varsamt och noggrant överväga varje beslut med fokus på närvaro, hållbarhet och långsiktigt ägande kan vi erbjuda attraktivt hem.

Närvarande aktör

Fastighetsutveckling har varit en del av bolagets framgång genom åren. Lars och Eva-Karin har genom åren projektutvecklat och byggt 7 st projekt varav tre fortfarande är kvar i beståndet. Bland annat år 2007, då bolaget genom marktilldelning från kommunen fick möjlighet att bygga 30 lägenheter på Slottsgatan i Jönköping. Förbehållet från kommunen var att varsamt renovera den q-märkta gamla skolan inom samma fastighet som sedan dess är vårt fina kontor.

Hållbarhet

Hållbarhet för oss inkluderar såväl ekonomi, ekologi och socialt åtagande och genomsyrar i stort sett allt vi gör. T.ex. är vi oerhört måna om våra resurser, vi lagar, reparerar, underhåller och sparar reservdelar för att sedan återbruka istället för att köpa nytt. Vi har investerat i eldrivna fordon och trädgårdsredskap och gör miljömedvetna val avseende alltifrån färg till vitvaror. Vi har en aktiv dialog med våra hyresgäster om allt ifrån vikten av att källsortera, val av tapeter, påminnelse om att testa brandvarnare etc. Många av våra hyresgäster har bott hos oss i större delen av sitt liv. Genom lyhördhet och nära dialog med våra hyresgäster har vi vid flertalet gånger kunnat erbjuda boendelösningar inom vårt bestånd genom hela livets skeden. Detta innebär att vi vid flertalet gånger erbjudit hem till tre generationer samtidigt i en och samma familj.